image

CHIP

 • W7500P Unattackable Firewall SoC \ 3,900
 • WIZwiki-W7500P \ 35,800
 • WIZwiki-W7500ECONET \ 35,800
 • WIZwiki W7500 -The IOP4IoT W7500 -Arduino Pin Compati... \ 12,000
 • W7500 Unattackable Firewall SoC \ 2,400
 • W5500 하드웨어 TCP/IP 이더넷 컨트롤러 \ 3,400
 • W5500-EVB \ 47,900
 • W5300 고속네트워크를 위한 이더넷 컨트롤러 \ 5,900
 • W5100 WIZnet Hardwired TCP/IP Embedded Etherne... \ 4,100
 • W5100E01-AVR ATMEGA128 기반의 W5100 평가보드 \ 90,000
 • W3150A+ Fully Hardwired TCP/IP Chip \ 4,100