chip

제목 : W5200 Errata Sheet Ver.1.0.4

W5200 Errata Sheet Ver.1.0.4

Ver 1.0.0 (Feb. 23, 2012)

First release for erratum 1

Ver 1.0.1 (Mar. 28, 2012)

Add a solution for erratum 1, 2

Ver 1.0.2 (Apr. 09, 2012)

Add a solution for erratum 3

Ver 1.0.3 (Feb. 31, 2013)

Modified phenomenon and condition for erratum 1

Ver 1.0.4 (Jun.  5, 2013)

Fixed typos in erratum 1 (W5300 -> W5200)